Klimarådgiving er også agronomisk rådgiving. Klimautslipp er nemlig ressurser på avveie. Disse ressursene ønsker vi å bruke til økt produksjon.

Bondens muligheter ved klimarådgiving | NLR Agder

Klimaartikkel

Modellen bak klimakalkulatoren - Dette er artikkelen for deg som vil nerde litt ekstra på Klimakalkulatoren. HolosNor heter modellen som er programmert inn bak diagrammene og tallene du ser i kalkulatoren.

Modellen bak Klimakalkulatoren | NLR Øst

Klimakalkulator modellbilde

Jordlivet trenger jevn tilførsel av energi for å yte tjenester for bonden som bedring av struktur og økt næringsopptak. Energien får de fra sola, med plantene som mellomledd.

Fotosyntesen – det eneste som bygger organisk materiale i… | NLR Viken

Akerbonner 16 juni 2022 Hogne Prestegard

Å øke jordas innhold av organisk materiale og karbon kan være positivt for jordliv, jordstruktur, vannlagringsevne og planteproduksjon.

Hvor mye karbon er det realistisk å kunne binde i jord på… | NLR Viken

IMG 0711

Veiledning med fokus på fosfor og vannmiljø

Tiltak for redusert jord- og næringstap | NLR Viken

Gjodselslager Foto Anita Land

Klimadrypp fra NLR Øst. Mange faktabokser om smått og stort om klima. Kort og godt.

Klimadrypp | NLR Øst

MG 1653 edited 1

Klimasatsprosjektet

Innlogging i klimakalkulatoren