Formålet med prosjektet er å lære mer om hvilke arter og såtidspunkt som passer vår jord og vårt klima. Det meste av dyrking av korn og tidligpotet i vårt fylke skjer på lett sandjord med lite vekstskifte. Moldinnholdet er derfor ofte lavt, som igjen gir en jord som holder dårlig på næringsstoffene, er tørkeutsatt og utsatt for vinderosjon. Bruk av fangvekster kan være med på å forbedre disse egenskapene.

I kornfeltene er det sådd fangvekster ved fire ulike tidspunkt: ved såing av kornet, på kornets 3-/4-bladstadium, to uker før tresking og rett etter tresking.

Hos tidligpoteten er alt sådd like etter potetopptakingen.

Blandingene som er med i demonstrasjonsfeltene;

  1. Strand 56 (flerårig raigras + kvitkløver). Sådd vår og ved 3-4 bladstadiet på kornet.
  2. Strand 55 (italiensk raigras + kvitkløver). Sådd vår og ved 3-4 bladstadiet på kornet.
  3. Spire fangvekst ettårig (Vikke, reddik og honningurt). Sådd ca. to uker før tresking.
  4. Strand 62 (vintervikke, oljereddik, honningurt og blodkløver). Sådd ca. to uker før tresking.
  5. Høstrug. Sådd like etter tresking.
  6. Spire fangvekst vinter allsidig (raigrasbasert blanding med honningurt, hvitkløver, blodkløver og fôrraps). Sådd like etter tresking.
  7. Spire fangvekst høst (havre, oljereddik og honningurt). Sådd like etter tresking.
  8. Westerwoldsk raigras. Sådd like etter tresking.
Bilde 1 Fangvekst
Feltet til høyre med Strand 56 (italiensk raigras + kvitkløver) sådd 10.mai samtidig med kornet har et tydelig forsprang i forhold til feltet til venstre sådd 2.juni med Strand 55 (flerårig raigras + kvitkløver). Bildet er tatt 27. september. Feltene sådd samtidig med kornet viste seg å ha dette store forspranget i alle demonstrasjonsfeltene i år. Foto: Nina Iren Ugelvik.

Best å så samtidig

Erfaringene i år er at rutene med fangvekstblandinger sådd samtidig med kornet om våren, har hatt best tilslag. Ved såing av frø på overflata eller med lett harving, er en avhengig av jordfukt/nedbør for å få etablering. Tørr og varm sommer i år har nok gitt etableringsutfordringer for de rutene som ble sådd ved 3-4 blad stadiet på kornfeltene.

Blandingene sådd før tresking, hadde brukbar spiring i flere felt, men fikk for kort tid til å gi god nok dekning. For sensommeren og utover høsten var fuktigheten mer til stede i jorda igjen, men da har nok synkende temperatur i jord og luft samt stadig kortere dagslyslengde, hatt mer bremsende effekter på tilvekstpotensialet.

Bilde 2 Fangvekst
Det er noe tilvekst i alle feltrutene, men foreløpig er fangvekstene ikke dominerende i kornåkrene. Bildet er tatt 27. september og viser ruten med Strand 62. Foto: Nina Iren Ugelvik.

Det sikreste

Foreløpig konklusjon er at såing av raigras ved såing av kornet eller på 3-/4-bladstadiet, er det sikreste. Hvilket av disse som er best, avhenger av om vår/forsommer er tørr eller fuktig. Såing av reddik/vikke/honningurt to uker før tresking kan bli bra ved tidlig tresking.

Etter tidligpotet har alle blandingene hatt god tid til etablering. Her har blandingene med reddik/vikke/honningurt hatt veldig bra tilslag og utkonkurrert alt av ugras.

Ettårig raigras med stor såmengde og høstrug har også slått brukbart til.

Raigras med liten såmengde og havre var mislykka.

Neste år

Heldigvis skal vi ha demonstrasjonsfelt også neste år. Da håper vi på en litt mer nedbørsrik vekstsesong for å kunne se hvordan også det kan påvirke tilveksten.

Det blir og markvandring i årets etablerte felter tidlig på våren for å se hvordan de ser ut etter vinteren. Ta og gjerne kontakt med oss om du selv har erfaring med utprøving av fangvekster på din gård; eller er nysgjerrig på bruk av fangvekster.