Som eit punkt i KSL eigenrevisjon, kryssar ein av for at ein har førsthjelpskunnskap på garden – men korleis står det eigentleg til med førsthjelpskunnskapen på garden? Er det på tide å friske den opp?

Me tilbyr førstehjelpskurs etter mal frå Norsk Førstehjelpsråd, og legg vekt på dei grunnleggjande førstehjelpsprinsippa.

Kurset blir retta mot landbruket som er ei utsett næring med mange skader.

Kva skal me gjer når ein situasjon oppstår?

  • Kva kan me gjer for å førebygge?
  • Kva skal me gjer når ein situasjon oppstår?

Førstehjelp er ferskvare, og me må ha øvd for å kunne bruke kunnskapen vår i ein kritisk situasjon. Din innsats kan redde liv!