Trygt landbruk er oppfriskningskurs i HMS for landbruksnæringen og tilbys som e-læring.

Kurset er egnet for de som allerede kan dokumentere kravet til HMS-opplæring i Arbeidsmiljølovens §3-5. Kurset er beregnet til 6 timer, har valgfri ettertest og du får kursbevis.

Kurset HMS i landbruket tilfredsstiller kravet i Arbeidsmiljøloven og KSL.

Målet med kurset er påfyll av kunnskap og motivasjon for deg som bonde og arbeidsleder.

HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlige konsekvenser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensing.

Gjennom e-læringen får du også et verktøy for å lage din egen beredskapsplakat tilpasset din gård.

Kurset omhandler temaer som: