Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. IPT kurset er utviklet for å gi økt kvalitet på IPT tilbudet. Det gir bedre forståelse av arbeid med kvalitet og HMS, gjennom fokus på helhet og sammenheng i kvalitetssystemet til IPT.

Deltagere på kurset vil gjennom teoretisk og praktisk opplæring få kunnskap til å utarbeide og benytte et eget kvalitetssystem som dokumentasjons- og forbedringsverktøy. Et godt kvalitetssystem gir økt kvalitet på egenrevisjon, avdekker avvik og lager risikovurdering og tiltaksplan i tråd med gitte krav fra KSL til IPT tilbydere. Fokus på egen rolle skaper en økt bevissthet rundt eget tilbud.

Hovedtema for IPT-kurset:

  • Motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL
  • Etikk og moral
  • Finne frem i krav og lovverk
  • Kartlegging – risikovurdering – tiltaksplan
  • Egenrevisjon – gode rutiner

Omfang:

2 kursdager, til sammen 12 timer. Mellom kursdagene er det satt av minimum en uke til egenstudium, hvor deltagerne løser en oppgave knyttet til fordypning av eget tilbud ut fra spesifikasjoner i KSL.

IPT-kurset er egnet for:

IPT tilbydere, rettledere og revisorer fra landbruket, kjøpere av IPT tjenester og studenter på høyskolenivå. Praktisk HMS kurs eller tilsvarende grunnkunnskaper om HMS systematikk, er et opptakskrav. Kontakt den lokale kursholder om du er usikker på tilstrekkelig grunnkunnskaper.