Du treffer oss her:

  • Onsdag1. mars kl. 10-16: Felleskjøpet-butikken på Ørlandet
  • Onsdag 9. mars kl. 09-16: Felleskjøpet-butikken på Fannrem
  • Onsdag 15. mars kl. 10-16 Lokalene til Allskog på Støren
  • Onsdag 29. mars kl. 09-15: På Skjetlein


I henhold til KSL-krav, skal alle brannslokkingsapparater på gårdsbruk kontrolleres av en sertifisert kontrollør hvert år.


Ta med deg apparatene, og møt opp der det passer deg best!


Det koster kr 80,- pr kontrollerte/godkjente apparat, og faktura sendes ut etterpå.


NB: Sjekk på forhånd om pulverapparatet er 10 år eller eldre, eller om skumapparatet er 5 år eller eldre. Årstall skal være preget inn i beholderen. Apparater som er eldre enn 10 (5) år, må inn til service før de kan godkjennes.


Vi spanderer kaffe mens du venter😊


Vel møtt!


«Huskelapp» for brannslokkingsapparater:

Ettersyn

Kontroll

Service

Hvor ofte

Ofte!

Årlig

Hvert 10. år (hvert 5. år for skumapparater)

Hvem

Du selv

Kompetent person

Godkjent verksted

Har du ikke mulighet til å møte opp her, kan du bestille kontroll:

Bestill kontroll av brannslokkingsapparat