Vi inviterer til markvanding med temaer som integrert plantevern, mekanisk og kjemisk ugrasbekjemping, bruk av VIPS, bruk av CropSat/ATFarm, uttak av bladprøver, delgjødsling og avdrifsreduserende tiltak.

Det er flere markvandringer som er under planlegging andre steder, det vil komme fortløpende meldinger når disse er bestemt.

Enkelt servering, dersom ikke noe annet angis.

Overhalla: ons. 31. mai kl. 12.00, Geir Inge Viken, Ristad, Skage

Snåsa: tors. 1. juni kl. 12.00, Geir Brede, Horjem

Levanger: tors. 1. juni kl. 10.00, Ceres Agro, Asle Sundal. Gamle Kongeveg Nord 120.
Svein Bakken fra Bayer blir med.
Bygg, havre og vårryps.

Melhus: tors. 1. juni kl. 15.30, Jermund Rimol, Bagøyvegen 186, 7224 Melhus, oppmøte ved rød høylåve.
Svein Bakken fra Bayer blir med.

Sparbu: man. 5. juni kl. 18.30, Marius Østerås og Tonje Aspeslåen, Ålberg gård.
Markdag sammen med Felleskjøpet og Yara. Starter med grilling ved Sparbu Bondelag kl. 18:30.
Kl. 19:00 starter markvandringen med Riktig mengde, type og tildeling av mineralgjødsel er viktig for bedre kornøkonom v/Håvard Bjørgen, Yara.

Selbu: ons. 7. juni kl. 19.00, Jomar Kulseth, Kulset 89