Det sendes separate fakturaer for medlemskontingent og HMS-avtale. Kontingenten er vedtatt av årsmøtet i NLR Trøndelag SA og består av et fast beløp pluss et beløp som beregnes ut fra areal og produksjon. Det er ingen økning i kontingentsatsene siden 2018. Vedtatte satser finner du her

Faktura sendes ut som EHF-faktura eller som e-faktura til mottaker sin nettbank. Vi har i tillegg noen som fortsatt får faktura som pdf-vedlegg på epost, og noen få som får papirfaktura.

Som medlem får du informasjon og invitasjoner til aktiviteter i NLR, samt tilgang til alle NLR sine tjenester til medlemspris. NLR har et bredt faglig tjenestetilbud innen jord og plantekultur, klima og miljø, maskinteknikk, hydroteknikk, økonomi, regnskap, bygningsteknikk, fornybar energi, HMS, mv. Mer informasjon finner du her på nettsida. Medlemmer får FagNytt på epost med tips og råd i vekstsesongen og tilgang til fagstoff på vår heimeside. Fagkompetanse blir utviklet og delt i nettverket av ca. 350 rådgivere i NLR over hele landet og gjøres tilgjengelig for deg som medlem. Vi er her for å hjelpe deg som medlem!

Vi håper du er fornøyd med NLR Trøndelag SA. Vi er til for medlemmene, trenger du råd eller har du innspill til aktiviteter i NLR, så ta kontakt! Ansatteliste

NLR Trøndelag SA ønsker flere medlemmer. Medlemmene er de beste til å verve nye, så hjelp oss gjerne med det! Innmeldingsskjema på vår heimeside https://trondelag.nlr.no/bli-m...


HMS-avtale

Bonden er gårdens viktigste ressurs! HMS-avtalen gir deg bransjerettet helsekontroll hos bedriftshelsetjeneste, HMS-besøk på gården med hjelp til kartlegging/tilrettelegging av arbeidsmiljøet, risikovurderinger, hjelp til KSL med mer. Våre HMS-rådgivere er opptatt av deg, dine utfordringer og din helse.

Vi minner om at vi arrangerer mange kurs i løpet av året, disse kursene får du som NLR medlem til en rabattert pris. Du finner alle våre kurs under fanen «kurs» på våre nettsider Kurs | NLR Trøndelag Mer info om våre HMS-tjenester.

Visste du at man kan tegne tilleggsavtale for ektefelle, samboer, ansatte eller andre som er tilknyttet drifta på gården? En slik avtale gir også disse personene tilgang til en helsekontakt og bedriftsrettet helsekontrollen hos bedriftshelsetjenesten. Tilleggsavtalen koster 1150 kr pr ekstra person.

Vi håper du er fornøyd med NLR Trøndelag SA. Vi er til for medlemmene, trenger du råd eller har du innspill til aktiviteter i NLR, så ta kontakt!


Har du spørsmål eller endringer til medlemskontingenten?

Spørsmål og endringer kan legges inn via her. På denne måten får vi sikret at alle tilbakemeldinger blir ivaretatt på en god måte. Tilbakemeldinger blir fulgt opp fortløpende, men vi ber om forståelse for at det kan ta litt tid.

Spørsmål og endringer medlemskontingent