Agroteknikk gull og solvaks

Nytt på Agroteknikk 2021

Det stilles stadig større krav til bønder, og felles for nyhetene som lanseres på Agroteknikk 2021 er at de hjelper bonden med å møte disse kravene.
Erling aas eng rune granas Foto Morten Livenengen

Erling går for klimasmart grovfôr

Høgere energiinnhold i grovfôret er det mest opplagte klimatiltaket i mjølkeproduksjonen hos Erling Aas-Eng. Det gir også bedre lønnsomhet i tillegg til lavere klimagassutslipp per produsert liter mjølk og kilo kjøtt.
NLR Innlandet
Nlr 64016814596

Nye kurs i serien Bonden som arbeidsgiver

ARBEIDSGIVERROLLEN: Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer. Velkommen til nye, digitale kurs!
NLR
Groft Nord Norge foto SJM

Endringer i forskrift om produksjonstilskudd

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i produksjonstilskudds-forskriften. Tidligere forskrift sa at inngrep som forringer kulturlandskapet eller bryter kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag skulle føre til at det ikke ble utbetalt areal- og kulturlandskapstillegg. Nåværende forskrift har endret dette til at det kan gjøres en avkorting i areal- og kulturlandkapstillegget.
NLR
Plantevernkurs

Revidert handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, gjeldene for perioden 2021-2025. Norsk Landbruksrådgiving har bidratt med høringsinnspill og vil delta i arbeidet med å gjennomføre planen.
Ragnhild duserud foto morten livenengen 2

Diskuterer kornmekanisering med mentor

Ragnhild Duserud driver kornproduksjon på snaut 900 dekar. Gjennom Mentorordninga i landbruket har hun fått en erfaren kornprodusent som diskusjonspartner i drifta.
NLR Innlandet
Bilde 7 Baerklaser pa sidegreiner hos rips Foto av Stanislav Strbac

Vandret i økologisk ribes gjennom Østlandet

Solbærdyrking, erfaringsdeling og nye ribesdyrkere var blant temaene på den digitale markvandringen i økologisk ribes som strakk seg fra svenskegrensa i sør til Mjøsas bredder i nord.
NLR Viken
Joran Dahl Johansen og Ragnhild Renna Foto Ragnhild Bochsenius

Presis bonde i nord

Ved å ta i bruk tilgjengelig presisjonsteknologi er det mulig å spare tid og kostnader - og bli en bedre bonde. NLR bistår gjerne!
NLR
NLR Gjodslingsplan Vesteralen Foto SJ Mo

Utnytter potensialet i jorda

For å utnytte jordas potensiale, må bonde Olav Stranda vite hva jorda trenger, og sammen med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) gjør han det. Resultatet blir en gjødslingsplan, basert på kunnskap og jordprøver.
NLR
Potet Rygge

Gårdsbesøk med klimakalkulator

På Vestre Bjølsund gård i Rygge er det potetopptaking. Far Trond og sønn Finn-Erling Kristoffersen dyrker poteter og grønnsaker, og gården har egen gårdsbutikk. De er blant de første som har samtykket til klimaberegning gjennom klimakalkulatoren. Denne har vært i bruk en stund for melkeproduksjon og korn, og nå er den også programmert til å beregne for potet.
1 2 3 4 5