3 A7 A7317

Mentorordninga utvider nettverket

For Anne Maren Gaustad og Christian Løvås har mentor Erik Skaare gitt både faglig støtte og utvidet det unge brukerparets kontaktnett. 
NLR Innlandet
IMG 1071

Ærespris til Lars Nesheim

Bærebjelken i norsk landbruk er grasproduksjon og husdyrhold knyttet til gras. I Europa er 58 prosent av proteinet som konsumeres av mennesker protein fra dyr. For hele Europa er derfor gras og forskning på gras viktig. På årets EGFs konferanse ble Lars Nesheim hedret for sin innsats og bidrag i europeisk grasforskning.
IMG 8211

Bli bedre med grasvett

Grasvettreglene er ti punkter som peker ut kursen mot en agronomisk og økonomisk fornuftig grovfôrproduksjon. Nå kommer ei sjekkliste, som kan hjelpe deg å forbedre deg til neste slått.
Rein hms

HMS-tilbud av og for reindriftsutøvere

I 2020 fikk Norsk Landbruksrådgiving (NLR) oppgaven med å utvikle og etablere HMS-tjenester til reindrifta. Nå er prosjektet i ferd med å bli en permanent ordning, og HMS-rådgiverne i NLR er godt i gang med å tilpasse tilbudet etter reindriftsutøvernes egne behov.
NLR
Vet2 163

Spørjeundersøking Periodisk køyretøykontroll på traktor

Det er vedtatt å innføre periodisk køyretøykontroll for traktorar bygde for å gå i 50 km/h eller meir. For å ha meir kunnskap om desse traktorane, gjennomfører Norges Bondelag, Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening og Norsk Landbruksrådgiving denne undersøkinga.
NLR
Plantevernplan2022
Medlem

Plantevernplan i potet

Potetrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving har gått sammen om en felles Plantevernplan for Potet. Planen finner du ved å logge deg inn.
Klimakampanje herobilde

NLR foreslår gratis klima førsteråd til alle

For at landbruket skal nå målet i klimaavtalen med staten bør innsatsen på klimarådgiving trappes kraftig opp. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) foreslår derfor friske midler over jordbruksavtalen til gratis klima førsteråd for alle norske bønder.
NLR
Sortsfelt i lok

Fagdag for løkdyrkere

Agronomiske og økonomiske utfordringer i løkproduksjon var tema da Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerte sin årlige fagdag i løk 15.februar.
NLR
1 2 3 4 ... 7