Norsk Landbruksrådgiving ledes av et styre på inntil sju medlemmer herav fem medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving skal blant annet:

  • lede Norsk Landbruksrådgiving sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
  • forvalte Norsk Landbruksrådgiving sine midler
  • ta opp saker av lokal og nasjonal karakter for medlemmene
  • fastsette budsjett for kommende år

Det er styret som tilsetter og eventuelt avsetter organisasjonens direktør.

Styret velges av årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, hvor alle rådgivingsenhetene møter.

Etter årsmøtet tirsdag 13. april 2021 har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Lars Fredrik Stuve

Adresse: Nordre Gardhamar, Storbråtaveien 23, 3534 Sokna

Mobiltelefon: 911 93 021

E-post: lars.stuve@gardhamar.no

Nestleder: Wenche Snildalsli Vuttudal

Adresse: Vuttudal 47, 7257 Snillfjord

Mobiltelefon: 915 52 461

E-post: wvuttudal@hotmail.com

Styremedlem: Sigurd Erlend Reksnes

Adresse: Haugen 24, 6773 Nordfjordeid

Mobiltelefon: 913 79 271

E-post: sigurd.erlend.reksnes@vlfk.no

Styremedlem: Anders Ragnvald Nordlund

Adresse: Granmo, Vansumvegen 166, 2160 Vormsund

Mobiltelefon: 906 10 706,

E-post: a.nordlu@online.no

Styremedlem: Mette Pedersen Anfeltmo

Adresse: Elverum 316, 9325 Bardufoss

Mobiltelefon: 917 37 268

E-post: panfelt@online.no

Ansattvalgt styremedlem: Maud Grøtta

Landbruk Nordvest

Mobiltelefon: 958 47 893

E-post: maud.grotta@nlr.no

Ansattvalgt styremedlem: Harald Solberg

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Mobiltelefon: 957 69 860

E-post: harald.solberg@nlr.no

Første varamedlem til styret: Arnstein Røyneberg

Andre varamedlem i styret: Bernt Snapa

Adresse: Skulstadvegen 53, 2260 Kirkenær

Mobiltelefon: 970 77 633

E-post: bernt.snapa@nortura.no

Tredje varamedlem til styret: Eva Kristin Aarbakk

Adresse: Vestsida 199, 3622 Svene

Mobiltelefon: 982 10 498

Valgkomiteen består av:

Wenche Ytterli, Landbruk Nordvest (leder)

Mobiltelefon: 915 82 472

E-post: wenche@overboen.no

Svein-Helge Sperrud, NLR Innlandet (nestleder)

Mobiltelefon: 913 78 988

E-post: s-sperr@online.no

Rune Håkstad, NLR Nord Norge

Arne Hernes, NLR Trøndelag

Anne Kristine Rossebø, NLR Øst

Erlend Brede Fossen, NLR Vest

Strategiplan 2020-2023

Vedtekter