Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR SA) er et medlemseid samvirkeforetak med fokus på medlemsdemokrati og eierstyring.

Foretakets hovedformål er å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å utvikle, formidle og selge tjenester til medlemmene.

Frem mot 2025 har vi tydelige målsetninger: NLR skal være totalleverandør av rådgivning til bonden.

Visjon og verdier:

Strategiske hovedmål: