Om oss

(Oppdatert: 13.10.2020)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos medlemmene. Rådgivingen er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, økologisk landbruk, klima og miljø.

Norsk Landbruksrådgiving ble stiftet i 1962 som Norske Forsøksringers Fellesforening (NFF). Fra 1982 til 2008 var navnet Landbrukets Forsøksringer (LFR). Fra 1.1.2014 ble Landbrukets HMS-tjeneste en del av Norsk Landbruksrådgiving.

Norsk Landbruksrådgiving ledes av et årsmøtevalgt styre med representanter fra hele landet.

14 medarbeidere holder til i administrasjonen i Osloveien 1, 1433 Ås, mens ni medarbeidere har kontorer andre steder i landet.

> Kontaktinformasjon ansatte i NLR

> Her finner du rådgivingsenhetene i NLR

 

Norsk Landbruksrådgiving løser fellesoppgaver for rådgivingsenhetene

For tilbud til medlemmene, se den enkelte rådgivingsenhet

Kontakt oss

Post- og besøksadresse:

Osloveien 1

1433 Ås

(Nofima-bygget)

 

Telefon: +47 90 20 33 17

E-post: nlr@nlr.no 

 

Norwegian Agricultural Extension ServiceFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.