Det er ei aukande interesse for økologisk produserte varer. Landbruksdirektoratet har har sidan 2013 registrert ei auke i omsetjinga av økologisk fruk og bær med 25-40 prosent kvart år. Omlag 7-10 prosent av dei økologiske fruktareala er økologiske, med konsumfruktprognosane opnar for ei 10-dobling av volumet av økologisk frukt til norske fruktlager, så det er mogeleg for fleire å satsa. Det er stor mangel på både konsumfrukt (eple og plomme) og råstoff til foredla produksjon. Produksjonen er krevjande, men med gode kunnskapar er det fullt mogeleg

Manuala er utarbeida av Foregangsfylker innen økologisk landbruk.