Anlegg 2016 06 28
⋅ Gjødsling

Gjødsling med biorest til eng

Fjorårets forsøk ga gode avlingsresultater, men viser også at spredeforholdene har stor betydning, sier rådgiver Franz Anders Bakken.
Innlandet
Slatt merket 2
⋅ Gjødsling

Tidlig gjødsling av enga

Forsøk i perioden 2018-20 viste en liten, men sikker økning i tørrstoffavling ved tidlig gjødsling, uten at det gikk ut over kvaliteten.
MG 4703
⋅ Arter og sorter - flerårige

Valg av frøblanding

Velg ut fra vekstforhold, bruksområde og høsteregime
Innlandet
IMG 4635
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Slik fôrer du søya før lamming

Når børen vokser, får vomma mindre plass. Samtidig øker energibehovet. Det setter krav til fôret.
Innlandet
Kalkvogn
⋅ Kalking

Kalktilstanden styrer mange prosesser i jorda

God pH i jorda er ekstra viktig ved lav gjødseltildeling. Økt pH og kalk i jorda øker agregatstabiliteten, øker mineralisering fra organisk materiale, øker biologisk aktivitet og plantenes tilgjengelighet til næringsstoffer. God pH stimulerer bakterier fremfor sopper. Bakterier gir mer effektiv nedbryting av organisk materiale, til plantenæringsstoffer. Forsuring er en løpende prosess, da all aktivitet i jorda virker forsurende.
Innlandet
20220610 213153
⋅ Grovfôr

Høsten står for døra og beitesesongen nærmer seg slutten

Vi beveger oss over i september måned og høsten er i gang. De fleste steder har nok hestene fått beita ned graset godt, og kanskje står bare ugraset igjen. Graset vokser nok fortsatt en stund, men dagene blir mye kortere, temperaturen synker og det vil ikke være så mye vekst. Næringsinnholdet i graset synker utover høsten, så å starte med tilleggsfôring kan være aktuelt for de fleste. Dette gir også en fin mulighet for å gjøre overgangen så skånsom som mulig. Endret næringsinnhold og struktur i fôret gir endringer for tarmmikrobene. Dette kan bli problematisk, særlig ved brå overgang. Ved å la beitet få hvile noen uker på høsten vil du gi den bedre forutsetninger for god overvintring. Det er også anbefalt å ta hestene av beitet idet nattefrosten setter inn.
Innlandet
1 2 3 4 5 ... 7