Kompost2 Maren Holthe
⋅ Jord

Spirehemming - en uforklarlig sekkepost.

Den sagnomsuste spirehemmingen er ikke lett å bli klok på, og det er kanskje et uttrykk som blir brukt når en ikke alltid greier å finne en årsak til at etableringen av ønskede vekster helt gikk som det skulle.
Østlandet
Spredning av biokull NLR Ostafjells
⋅ Jord

Biokull på næringsfattig jord – kan det bidra til økte avlinger i tillegg til å være et klimatiltak?

NLR Østafjells har i år, med støtte fra Viken Fylkeskommune anlagt et forsøk med biokull på næringsfattig jord i Ringerike. Biokull er antatt å være et viktig tiltak for å lagre CO2 og dermed redusere klimaavtrykket fra landbruket. Foreløpig er det nesten ikke brukt biokull på jordbruksarealer i Norge. Men ny industri kan øke tilgjengelig volum av kull og løsninger for godtgjørelse for CO2 fangst kan gjøre det mer interessant økonomisk.
Østlandet
Biostimulanter grobladet
⋅ Grønnsaker

Hva er biostimulanter?

Hva er biostimulanter, og hvordan kan de bidra i produksjonen?
Østlandet
Hovedbilde
⋅ Jord

Karbon agro

I Karbon Agro er det fokus på at meitemark, insekter, fugler og kulturplanter skal trives. Målet er å øke matproduksjonen uten å gå på bekostning av miljø...
Østlandet
Fangvekst2 else villadsen
⋅ Jord

Det kompliserte nitrogenet og fangvekster

Grunnstoffet nitrogen er et livsviktig næringsstoff for alle organismer. Nitrogen bygger opp aminosyrer som igjen bygger opp proteiner, i alt fra bakterier, grasplanten og i deg.
Østlandet
Malrettet beiting Hege Sundet NLR Ostafjells
⋅ Beite

Beiter som blir bedre år for år

I målrettet beiting er arealene delt inn i mindre stykker for å beite med større beitetrykk i kortere tid, for så å la plantene få lang hviletid. Beiteplanlegging gjøres for å nå egne målsetninger og tilpasses underveis.
Østlandet
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Gjødsling

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
Sør
Meitemark4 Else Villadsen
⋅ Jord

Den fantastiske; stormeitemarken!

Vår og våronn er for oss ofte et av årets høydepunkt, men for stormeitemarken er det nok derimot en svært krevende tid.
Østlandet
Foto: Ellen Reiersen, NLR
⋅ Jord

Våren nærmer seg

Alt tyder på at våren er i anmarsj, med påfølgende våronn. NLR Nord Norge har i vinter hatt ute telemålere i Målselv, Bardu og Nordreisa kommune.
Nord
Traktorelsevilladsen
⋅ Jord

Den vanskelige ventetiden.

Når er egentlig jorda lagelig nok til å tåle ytre påvirkninger fra redskap og trafikk?
Østlandet
Jordklumper med og uten jordstruktur
⋅ Jord

Laglighet og jordstruktur

Laglighet er høyaktuelt på denne tiden av året. Når er det klart til å starte våronna?
Østlandet
1 2 3 4 ... 11