Velkommen til Landbruksmessa i Balsfjord, 24. - 25. juni

Landbruk Nord inviterer til Nord-Norges største fagmesse for landbruket, Landbruksmessa i Balsfjord, som i år arrangeres for 20. gang. Den foregår på Storsteinnes i Troms, lørdag 24.

Les mer ›

Erfaringssamling om klimarådgiving på garden

Eit lite knippe grovfôrrådgivarar i NLR var i går samla til erfaringsutveksling hos NLR Rogaland på Særheim på Jæren.

Les mer ›

Vårlige veksthus

Å lykkes med produksjonen av sommerblomstene er for mange veksthusgartnere alfa og omega for årsresultatet.

Les mer ›

Ny kunnskap er viktig for den som vil være først

Når potetene til Fredrik Bakke er store nok til å sendes ut til en butikk nær deg , kommer de fullpakket av antioksidanter, årelang nedarvet kunnskap og gode råd fra Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Les mer ›

Ragnhild Borchsenius ny fagkoordinator for grovfôr i NLR

Ragnhild Borchsenius er ansatt som nasjonal fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Les mer ›

Fire regionale fagsamlinger om grovfôr

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad.

Les mer ›

Norsk Landbruksrådgiving søker ny direktør

Vi søker en dyktig leder som vil få spennende og krevende oppgaver knyttet til ledelse og utvikling av både sentralenheten på Ås og medlemsorganisasjonen over hele landet.

Les mer ›

Tidliggrønnsakene kommer!

Først i mai arrangerte seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland vandring i tidliggrønnsakene på Jæren.

Les mer ›

Velkommen til nasjonal markdag i løk 6. juli

Alle løkprodusenter i landet ønskes velkommen til markdag 6. juli på Hedmark. Det blir besøk i felt hos løkprodusenter og faglige innlegg.

Les mer ›

Markdager før slåtten over hele landet

Mange NLR-enheter har lange tradisjoner med lokale markvandringer før førsteslåtten, fra raske nabolagsvandringer til større arrangement med maskindemonstrasjon inkludert.

Les mer ›

NLR søker prosjektleder klimarådgiving

Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for å utvikle rådgivingstilbud og lære opp rådgivere innenfor Klimasmart Landbruk. Vi søker prosjektleder for dette arbeidet.

Les mer ›

Staten foreslår fire millioner mer til NLR

Statens forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) over jordbruksavtalen øker med 4 mill. kroner, til 88,5 mill. kroner i 2018. Av dette skal minst 14 mill.

Les mer ›

Samler HMS-råd på en side

Det bør være lett å finne de gode rådene om en sunnere arbeidshverdag på gården. Nå har Norsk Landbruksrådgiving (NLR) samlet alt fagstoff om HMS på en side.

Les mer ›

Mentorordning i landbruket godt i gang

36 mentorar er no i gang i fire regionar i landet. Dei skal vere til støtte og inspirasjon som diskusjonspartnere for unge bønder. Ordninga skal i første omgang prøvast ut i 2017 og 2018.

Les mer ›

Bygger kompetanse om klimarådgiving

Bondens klimatiltak skal dokumenteres, og dette skal gjøres ved bruk av realistiske data.

Les mer ›

Foreslår økt tilskudd til NLR

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving med 5 mill. kroner til 89,5 mill. kroner for 2018.

Les mer ›

Kartlegger klimakutt i korndyrkinga

Gode agronomiske tiltak i planteproduksjonen er lønnsomt for bonden. I tillegg er tiltakene smarte for klimaet, med reduserte utslipp per kilo produsert vare.

Les mer ›

Integrert plantevern sesongen 2017

1. juni 2017 er det to år siden Norge implementerte EU-direktivet om integrert plantevern (IPV).

Les mer ›

Planlegging av innovativt sauehus

Byggrådgivarane i Norsk Landbruksrådgiving leverer skreddarsaum ut ifrå bonden sine ønsker og krav, og følger byggeprosessen frå start til mål.

Les mer ›

Gråskimmel som er resistent mot soppmidler er en utfordring

Soppen gråskimmel (Botrytis cinerea) på jordbær har vist seg å ha omfattende resistens mot godkjente soppmidler.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side