Sorter og dyrkingsteknikk i fokus på Potato Scandinavia

Mer enn 1000 besøkende fra potetbransjen ble oppdatert på nye tekniske løsninger, maskiner, aktuelle potetsorter, plantevern og mye annet hos over 60 utstillere på Potato Scandinavia, som ble arrangert på Grinder gård i Grue, Hedmark, 17. august.

Les mer ›

Frukt- og bærrådgiversamling i Agder

Den årlige plantevernsamlingen for rådgivere og forskere innenfor frukt og bær ble arrangert i Agder 13. - 14. juni, med Norsk Landbruksrådgiving Agder som vertskap.

Les mer ›

Grovfôrkampen 2017 godt i gang

Hvem får høyest fôrverdi ut av enga si?

Les mer ›

Jon Fredrik Strandrud ny fagkoordinator for økonomi i NLR

Jon Fredrik Strandrud er ansatt som fagkoordinator for økonomi i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Han begynner i halv stilling fra september.

Les mer ›

– NLR gir meg begrunnelsen for den agronomiske magefølelsen

Når utfordringer og vekstspørsmål melder seg, er Lars Magne Mauset glad han bare kan plukke opp telefonen og ringe rådgiveren i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Les mer ›

Nytt prosjekt i kampen mot hønsehirsa

Hønsehirse har vært et kjent og fryktet ugras i tidligdistriktene rundt Oslofjorden over lang tid, men finnes nå også i Hedmark, Agder og Rogaland. Hønsehirse er kategorisert som verdens 3.

Les mer ›

Konkurranse i økologisk kveitedyrking

Fem økologiske kornprodusentar er i gang med Økologisk Hvetemesterskap 2017. I år er lista lagt høgt, og målet er høgast mulig avlingsverdi i vårkveite.

Les mer ›

Nasjonal løkmarkdag

Mellom 50 og 60 løkprodusenter og andre interesserte var samlet til markdag i løk, arrangert av Norsk Løkdyrkerforening på Hedmarken, 6. juli.

Les mer ›

Pressevakter i sommer

Her finner du oversikt over hvem som er tilgjengelig i infostaben i NLR Sentralt i sommer. Sommeren er ferietid samtidig som det er da det skjer mest i åker og eng.

Les mer ›

Styringsverktøy med klimagevinst

Bedre utnytting av næringsstoffer reduserer utslippene av klimagasser, samtidig som det gir god økonomi for bonden.

Les mer ›

Fire millioner mer til NLR

Bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) over jordbruksavtalen øker med fire millioner kroner, til 88,5 millioner kroner i 2018.

Les mer ›

Erfaringssamling om klimarådgiving på garden

Eit lite knippe grovfôrrådgivarar i NLR var i går samla til erfaringsutveksling hos NLR Rogaland på Særheim på Jæren.

Les mer ›

Vårlige veksthus

Å lykkes med produksjonen av sommerblomstene er for mange veksthusgartnere alfa og omega for årsresultatet.

Les mer ›

Ny kunnskap er viktig for den som vil være først

Når potetene til Fredrik Bakke er store nok til å sendes ut til en butikk nær deg , kommer de fullpakket av antioksidanter, årelang nedarvet kunnskap og gode råd fra Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Les mer ›

Ragnhild Borchsenius ny fagkoordinator for grovfôr i NLR

Ragnhild Borchsenius er ansatt som nasjonal fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Les mer ›

Fire regionale fagsamlinger om grovfôr

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad.

Les mer ›

Norsk Landbruksrådgiving søker ny direktør

Vi søker en dyktig leder som vil få spennende og krevende oppgaver knyttet til ledelse og utvikling av både sentralenheten på Ås og medlemsorganisasjonen over hele landet.

Les mer ›

Tidliggrønnsakene kommer!

Først i mai arrangerte seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland vandring i tidliggrønnsakene på Jæren.

Les mer ›

Velkommen til nasjonal markdag i løk 6. juli

Alle løkprodusenter i landet ønskes velkommen til markdag 6. juli på Hedmark. Det blir besøk i felt hos løkprodusenter og faglige innlegg.

Les mer ›

Markdager før slåtten over hele landet

Mange NLR-enheter har lange tradisjoner med lokale markvandringer før førsteslåtten, fra raske nabolagsvandringer til større arrangement med maskindemonstrasjon inkludert.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side