Regionale styrekurs med fokus på samarbeid

Norsk Landbruksrådgiving har denne uka gjennomført tre regionale samlinger for styremedlemmer i regionene, med fokus på samhandling i organisasjonen slik at medlemmene får et best mulig tilbud.

Les mer ›

På grønnsakstur til Skottland

Rådgiverne i grønnsaker reiste sist i august på fagtur til Skottland for å hente inspirasjon om dyrking av kålrot, gulrot, pastinakk og andre grønnsaker.

Les mer ›

NLR ønsker ikke et totalforbud mot nydyrking av myr

NLR har avgitt en høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet på forslaget til endring i Jordlova og forskrift om nydyrking.

Les mer ›

Lønnsomt å investere i helsa

Selv på flotte gårder, med alt på stell, trengs friske øyne som kan hjelpe deg å se farene du daglig omgir deg med. Det har ordfører Reidar Kaabbel i Våler i Østfold berget både syn og helse på.

Les mer ›

Svein Skøien ny prosjektleder for klimarådgiving i NLR

Svein Skøien (60) er ansatt i Norsk Landbruksrådgiving som prosjektleder for delprosjektet kompetanse og rådgiving i Klimasmart Landbruk. Han begynner 16.

Les mer ›

Jogeir M. Agjeld skal løfte maskinteknikken i NLR

Jogeir M. Agjeld (42) er frå 1. september engasjert i halv stilling innanfor presisjonsjordbruk og maskinteknikk i NLR Sentralt.

Les mer ›

Jakob Simonhjell ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving

Jakob Simonhjell er ansatt som ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving etter Kristen Bartnes. Simonhjell kommer fra stillingen som direktør for Totalmarked kjøtt og egg i Nortura.

Les mer ›

Gode resultat i fjøset startar på jordet

Med fokus på høg yting i fjøset, er Nicola og Erik Willgohs avhengig av godt grovfôr. Intensiv engdrift gir godt grovfôr til mjølkekyrne og god økonomi for brukarane.

Les mer ›

Kretsløpstolken motiverer til klimakutt

Melk- og kjøttprodusent Are Traavik på Ølve i Hordaland har sett nærmere på næringsstoffenes kretsløp på gården.

Les mer ›

Potetrådgivere fikk faglig påfyll i Tyskland

I uke 32 fikk en gruppe svært interesserte og opplagte norske rådgivere stifte bekjentskap med mye interessant potetarbeid i Tyskland.

Les mer ›

Sorter og dyrkingsteknikk i fokus på Potato Scandinavia

Mer enn 1000 besøkende fra potetbransjen ble oppdatert på nye tekniske løsninger, maskiner, aktuelle potetsorter, plantevern og mye annet hos over 60 utstillere på Potato Scandinavia, som ble arrangert på Grinder gård i Grue, Hedmark, 17. august.

Les mer ›

Frukt- og bærrådgiversamling i Agder

Den årlige plantevernsamlingen for rådgivere og forskere innenfor frukt og bær ble arrangert i Agder 13. - 14. juni, med Norsk Landbruksrådgiving Agder som vertskap.

Les mer ›

Grovfôrkampen 2017 godt i gang

Hvem får høyest fôrverdi ut av enga si?

Les mer ›

Jon Fredrik Strandrud ny fagkoordinator for økonomi i NLR

Jon Fredrik Strandrud er ansatt som fagkoordinator for økonomi i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Han begynner i halv stilling fra september.

Les mer ›

– NLR gir meg begrunnelsen for den agronomiske magefølelsen

Når utfordringer og vekstspørsmål melder seg, er Lars Magne Mauset glad han bare kan plukke opp telefonen og ringe rådgiveren i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Les mer ›

Nytt prosjekt i kampen mot hønsehirsa

Hønsehirse har vært et kjent og fryktet ugras i tidligdistriktene rundt Oslofjorden over lang tid, men finnes nå også i Hedmark, Agder og Rogaland. Hønsehirse er kategorisert som verdens 3.

Les mer ›

Konkurranse i økologisk kveitedyrking

Fem økologiske kornprodusentar er i gang med Økologisk Hvetemesterskap 2017. I år er lista lagt høgt, og målet er høgast mulig avlingsverdi i vårkveite.

Les mer ›

Nasjonal løkmarkdag

Mellom 50 og 60 løkprodusenter og andre interesserte var samlet til markdag i løk, arrangert av Norsk Løkdyrkerforening på Hedmarken, 6. juli.

Les mer ›

Pressevakter i sommer

Her finner du oversikt over hvem som er tilgjengelig i infostaben i NLR Sentralt i sommer. Sommeren er ferietid samtidig som det er da det skjer mest i åker og eng.

Les mer ›

Styringsverktøy med klimagevinst

Bedre utnytting av næringsstoffer reduserer utslippene av klimagasser, samtidig som det gir god økonomi for bonden.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side