Alternativer til glyfosat

18.09.2018

NIBIO har skrevet en rapport der en ser på alternativene til bruk av glyfosat i korn og grasmark.

Les mer ›

Veksttorget i Nationen: Oppsummering av vekstsesongen 2018

17.09.2018 (Oppdatert: 17.09.2018)

NLR-rådgivere rapporterer hver uke om vær og vekst i hele landet på Veksttorget i Nationen. Her er oppsummeringen av vekstsesongen 2018. Den sto på trykk lørdag 15. september.

Les mer ›

Potetene gror i fåra

13.09.2018

I flere åkrer er det observert poteter som gror i fåra. Fenomenet oppstår når plantene utsettes for høy grad av stress, med kombinasjonen høy temperatur og alvorlig vannmangel.

Les mer ›

Nordisk konferanse om HMS i landbruket

11.09.2018 (Oppdatert: 11.09.2018)

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og KSL Matmerk arrangerer Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety, NMAOHS 2018, på Hurdalsjøen Hotell i Akershus, 11. - 13. september.

Les mer ›

Møt oss på Dyrsku’n i Seljord

13.09.2018 (Oppdatert: 17.09.2018)

Tradisjonen tro stiller Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med stand på Dyrsku’n i Seljord, 14. - 16. september.

Les mer ›

Avlingsprognose i potet 2018

06.09.2018

Avlingsprognosa viser på landsbasis en forventning om 8 % høyere avling i år sammenlignet med 2017.

Les mer ›

NLR bidrar i nytt HMS-studium

04.09.2018

NLR er en sentral aktør i utviklingen av et nytt HMS studie på universitetet i Tromsø. Studiet retter seg både mot bønder og rådgivere.

Les mer ›

Sikkerhet ved dyppluting av halm

03.09.2018

Etter årets tørkesommer er det aktuelt å dypplute halm med kaustisk soda (natriumhydroksid.) Kaustisk soda er sterkt etsende. Det bør derfor tas forholdsregler ved håndtering for å unngå skader.

Les mer ›

Fristen for å spre husdyrgjødsel utsatt til 1. oktober

31.08.2018

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september.

Les mer ›

Status tørken – store lokale variasjoner

31.08.2018

Fra Romerike og sørover har det fremdeles ikke kommet nedbør av betydning.

Les mer ›

Planlegger Storfe 2019 med fokus på gardbrukerne

31.08.2018 (Oppdatert: 03.09.2018)

Seks organisasjoner går sammen om å arrangere en ny storfekongress, Storfe 2019, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, onsdag 27. og torsdag 28. november 2019.

Les mer ›

Se nettmøter om grovfôrsituasjonen

27.08.2018

Landbruksorganisasjonene har gått sammen om fire nettmøter for produsenter som opplever en utfordrende grovfôrsituasjon.

Les mer ›

Graveprøver for avlingsprognoser i potet 2018

29.08.2018

Graveprøver i matpotet blir utført hvert år i uke 35. Ut fra resultatene beregnes avlingsprognose. Årets prognose er ventet i løpet av uke 36.

Les mer ›

Starter testing av klimakalkulator for kornproduksjon

27.08.2018

I høst starter prosjektet Klimasmart Landbruk testing av en klimakalkulator for kornproduksjon på 14 gårder i Vestfold, Østfold og Akershus. Rådgivere fra NLR Viken og NLR Øst deltar i arbeidet.

Les mer ›

Klimarådgiving gir bedre agronomi

27.08.2018 (Oppdatert: 27.08.2018)

Heidi og Bjarne Ophus fra Stavsjø i Hedmark er ferske melkeprodusenter og piloter for rådgivinga i prosjektet Klimasmart Landbruk.

Les mer ›

Veileder for grovfôrimport

23.08.2018 (Oppdatert: 24.08.2018)

Dette må du lese om du planlegger å importere grovfôr. Les importveilederen fra husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Les mer ›

Norsk Landbrukstakst SA etablert

22.08.2018 (Oppdatert: 23.08.2018)

Norsk Landbrukstakst SA er en nyetablert interesseorganisasjon for takseringsforetak i landbruket. Organisasjonen ble stiftet i juli 2018.

Les mer ›

Halm som fôr i eit kriseår – gevinst for både seljar og kjøpar?

21.08.2018 (Oppdatert: 22.08.2018)

To kroner per kg halm ferdig opplasta, og rundballen ferdig levert utanfor fjøsdøra for 600-900 kroner, kan vere god økonomi for kornbonde og husdyrbonde. Det er god tilgang på halm i Trøndelag.

Les mer ›

Alt ligger til rette for høstkorn

20.08.2018

Tørr sommer, tidlig tresking og halm som blir dyrefor, gjør mulighetene og interessen for redusert jordarbeiding og høsthvetedyrking større enn noen gang.

Les mer ›

IPV-veileder for engdyrking er klar

17.08.2018

Veilederen for integrert plantevern (IPV) i eng er nå klar. Den er ment som en hjelp og inspirasjon til å følge IPV-prinsippene for å unngå ugrasproblemer i gjenlegg, eng og beite. Last den ned her.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.