Råd til bonden om koronasmitte

11.03.2020 (Oppdatert: 08.04.2020)

Landbruksorganisasjonene har i fellesskap utviklet råd til bonden. I korte trekk: Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården!

Illustrasjonsfoto. (Foto: Karolina Grabowska Kaboompics)

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Norges Bondelag og de andre landbruksorganisasjonene ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården. Vi forholder oss til myndighetenes råd og følger utviklingen nøye. Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre at personer med påvist koronavirussmitte, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr.

− Vi tar forholdsregler i landbruket og gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Ha beredskapsplan for gården

Det gjøres daglig godt smitteforebyggende arbeid på norske gårder, blant annet med egne smittesluser og regler for hvem som får gå inn til husdyra. Her kan vi si at norske bønder er godt trent, og nå rådes alle til å være enda mer påpasselige.

Landbruksorganisasjonene står samlet om å oppfordre alle bønder til å lage en beredskapsplan for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir satt i karantene, eller blir syke og ikke får stelt dyra. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt naboen og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.

Trenger du en oppdatering av beredskap- og smittevernplanen, har HMS-rådgiverne i NLR maler for dette og kan hjelpe deg

Landbruksorganisasjonene er i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å få oppdaterte råd og kunnskap rundt koronasmitte. Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet. 

Mer informasjon

 

Det er et stort behov for informasjon og kunnskap. Vi i NLR jobber med alternative måter for å holde kontakt med medlemmene via elektroniske kanaler.

 

> Møter, kurs og rådgiving på internett

 

I tillegg kan NLR hjelpe deg med beredskap- og smittevernplan for gården. Last ned ditt eget varselskilt til traktoren

 

Norges Bondelag har utarbeidet informasjonssider med aktuelle problemstillinger bønder nå kan møte. Sidene oppdateres fortløpende. 

 

> Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene

 

> Informasjon til bonden 

 

> Spørsmål og svar om koronaviruset

 

Mange i landbruket er avhengig av arbeidskraft i sesongen vi går inn i. 

Regjeringa gjør endringer, slik at personer som har arbeidskontrakt for arbeid i Norge, kan komme til Norge.

 

> Avlingsskadeerstatning for grøntprodusenter som ikke får høstet avlingen på grunn av manglende arbeidskraft

 

> Kjøreregler for utenlandsk arbeidstakere i karantene

 

> Trenger du arbeidskraft eller er på jakt etter jobb?

 

> Ny ordning kan gi flere hender til landbruket

  

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.