Sted: Teams, lenke sendes til påmeldte dagen før webinaret.

Tid: Fredag 17. mars 2023, kl. 12.00 - 15.00

Pris: kr. 200 for medlemmer i Norsk landbruksrådgiving, kr. 400 for de som ikke er medlemmer. Faktura sendes ut etter webinaret.

Foredragsholdere er rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving Vest.

Program:

  • Hva er et epletre? Om grunnstammer og sorter.
  • Sorter og sortsvalg. Hvilke sortsegenskaper skal vi legge størst vekt på? Hvilke passer til økologisk dyrking? Hvilke passer til most og sider? Har vi færre sorter å velge i på Nordmøre vs. Sunnmøre? Pollineringssorter.
  • Planlegging og forberedelse av felt, stikkord: grunnarbeid, ugraskamp, forkultur, kalking, gjødsling, planteavstand, vanning, inngjerding og oppbinding.
  • Forretningsplan. Søknad om midler til oppstart og etablering.

Det blir en runde der deltakerne presenterer seg. Det blir god mulighet til å stille spørsmål.

Påmelding innen 14. mars til Maud Grøtta, helst på epost: maud.grotta@nlr.no etv. på telefon: 958 47 893. Oppgi epostadresse for utsending av møtelenke og faktura, samt postadresse.

Arrangør: Norsk landbruksrådgiving Nordvest

Arrangementet er støttet økonomisk av Møre og Romsdal fylkeskommune.