Styret og organisasjon

23.09.2009 (Oppdatert: 08.10.2020)

Norsk Landbruksrådgiving ledes av et styre på inntil sju medlemmer herav fem medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving skal blant annet:

  • lede Norsk Landbruksrådgiving sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
  • forvalte Norsk Landbruksrådgiving sine midler
  • ta opp saker av lokal og nasjonal karakter for medlemmene
  • fastsette budsjett for kommende år

Det er styret som tilsetter og eventuelt avsetter organisasjonens direktør.

Styret velges av årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, hvor alle rådgivingsenhetene møter. 

Etter årsmøtet i juni 2020 har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Steinar Klev

Nestleder: Gette Eidesen

Styremedlem: Einar Enger

Styremedlem: Mette Pedersen Anfeltmo

Styremedlem: Vidar Julien

Ansattevalgt styremedlem: Maud Grøtta

Ansattevalgt styremedlem: Harald Solberg

Første varamedlem til styret: Sigurd Erlend Reksnes

 

Valgkomiteen består av: 

Kåre Holand
mobil: 911 68 438
epost: kaholan@online.no

Svein-Helge Sperrud
mobil: 913 78 988
e-post: s-perr@online.no

Wenche Ytterli
mobil: 915 82 472
e-post: wenche@overboen.no

Vara: Brit Mjåland
mobil: 906 60 209
e-post: post@mjalandgard

Styret i NLR

 Styreleder: Steinar Klev

 Vudduveien 555, 7670 Inderøy

 mobil: 913 94 551

 e-post: klev.steinar@ntebb.no

   

 Nestleder: Gette Eidesen 

Haglandsveien 139, 5514 Haugesund 

mobil: 905 53 556 

e-post: teidesen@frisurf.no

 

 

Styremedlem: Vidar Julien 

Bækken, Hukusjøvegen 1008, 2260 Kirkenær

 mobil: 959 33 193, 

epost: vjulien@online.no 

 

Styremedlem: Einar Enger

 mobil 916 51 010

e-post: einar.enger@outlook.com

  

Styremedlem: Mette Pedersen Anfeltmo

mobil: 917 37 268

e-post: panfelt@online.no

 

 

Ansattevalgt styremedlem: Maud Grøtta

 Landbruk Nordvest  

mobil: 958 47 893

e-post: 

 

  

Ansattevalgt styremedlem: Harald Solberg 

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 

mobil: 957 69 860 

e-post: harald.solberg@nlr.no  

 

  

Første varamedlem til styret: Sigurd Erlend Reksnes

mobil: 913 79 271

epost: sigurd.erlend.reksnes@sfj.no

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.