Styret og organisasjon

23.09.2009 (Oppdatert: 06.05.2019)

Norsk Landbruksrådgiving ledes av et styre på inntil sju medlemmer herav fem medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving skal blant annet:

  • lede Norsk Landbruksrådgiving sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
  • forvalte Norsk Landbruksrådgiving sine midler
  • ta opp saker av lokal og nasjonal karakter for medlemmene
  • fastsette budsjett for kommende år

Det er styret som tilsetter og eventuelt avsetter organisasjonens direktør.

 

 

Styret velges av årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, hvor alle rådgivingsenhetene møter. 

Etter årsmøtet i mars 2018  har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Steinar Klev

Nestleder: Gette Eidesen

Styremedlem: Hans Kristian Raanaas

Styremedlem: Anne Kristin Syverstad

Styremedlem: Vidar Julien

Ansattevalgt styremedlem: Ragnhild Renna

Ansattevalgt styremedlem: Harald Solberg

Første varamedlem til styret: Ivar Aae

 

Styret i NLR

 

Styreleder: Steinar Klev,

 

Vudduveien 555, 7670

 

Inderøy

 

mobil:913 94 551

 

e-post: klev.steinar@ntebb.no

 

 

 

 

Nestleder: Gette Eidesen

 

Haglandsveien 139

 

5514 Haugesund

 

mobil: 905 53 556

 

e-post: teidesen@frisurf.no

 

 

Styremedlem: Hans Kristian Raanaas,

 

Ermesjøåsen 19

 

1440 Drøbak

 

mobil 901 29 257

 

e-post: hanskristian@me.com

 

 

Styremedlem: Anne Kristin Syverstad

 

Heierhageveien 130

 

1892 Degernes

 

mobil: 97539759

 

e-post: akr-sy@online.no

 

 

Styremedlem: Vidar Julien

 

Bækken,

 

Hukusjøvegen 1008

 

2260 Kirkenær

 

mobil: 959 33 193,

 

epost:vjulien@online.no 

 

 

Ansattevalgt styremedlem: Ragnhild Renna

 

Norsk Landbruksrådgiving Nordland

 

Kleiva, 8400 Sortland

 

mobil: 905 48 161

 

e-post: ragnhild.renna@nlr.no

 

 

 

Ansattevalgt styremedlem: Harald Solberg

 

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

 

mobil: 957 69 860

 

e-post: harald.solberg@nlr.no

 

 

 

 

 

Første varamedlem til styret: Ivar Aae

 

Rånesveien

 

6530 Averøy

 

mobil: 41623556

 

epost: ivar.aae@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.