Styret og organisasjon

23.09.2009 (Oppdatert: 19.02.2020)

Etter årsmøtet i mars 2019 består NLR-styret av (fra venstre): Harald Solberg, Vidar Julien, Gette Eidesen (nestleder), Steinar Klev (leder), Hans Kristian Raanaas, Maud Grøtta og Ivar Aae (1. vara). Anne Kristin Syverstad var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Christian Lund)

 

Norsk Landbruksrådgiving ledes av et styre på inntil sju medlemmer herav fem medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving skal blant annet:

  • lede Norsk Landbruksrådgiving sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
  • forvalte Norsk Landbruksrådgiving sine midler
  • ta opp saker av lokal og nasjonal karakter for medlemmene
  • fastsette budsjett for kommende år

Det er styret som tilsetter og eventuelt avsetter organisasjonens direktør.

Styret velges av årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving, hvor alle rådgivingsenhetene møter. 

Etter årsmøtet i mars 2019  har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Steinar Klev

Nestleder: Gette Eidesen

Styremedlem: Hans Kristian Raanaas

Styremedlem: Anne Kristin Syverstad

Styremedlem: Vidar Julien

Ansattevalgt styremedlem: Maud Grøtta

Ansattevalgt styremedlem: Harald Solberg

Første varamedlem til styret: Ivar Aae

 

Valgkomiteen består av: 

Odd Harald Reve
mobil: 970 29 089
e-post: oh-re@online.no

Kåre Holand
mobil: 911 68 438
epost: kaholan@online.no

Svein Helge Sperrud
mobil: 913 78 988
e-post: s-perr@online.no

Vara: Brit Mjåland
mobil: 906 60 209
e-post: post@mjalandgard

Styret i NLR

 Styreleder: Steinar Klev

 Vudduveien 555, 7670 Inderøy

 mobil: 913 94 551

 e-post: klev.steinar@ntebb.no

   

 Nestleder: Gette Eidesen 

Haglandsveien 139, 5514 Haugesund 

mobil: 905 53 556 

e-post: teidesen@frisurf.no

 

 Styremedlem: Hans Kristian Raanaas 

Ermesjøåsen 19, 1440 Drøbak

 mobil 901 29 257 

e-post: hanskristian@me.com

 

 

Styremedlem: Anne Kristin Syverstad 

Heierhageveien 130, 1892 Degernes 

mobil: 97539759 

e-post: akr-sy@online.no

 

 

Styremedlem: Vidar Julien 

Bækken, Hukusjøvegen 1008, 2260 Kirkenær

 mobil: 959 33 193, 

epost: vjulien@online.no 

 

 

Ansattevalgt styremedlem: Maud Grøtta

 Landbruk Nordvest  

mobil: 958 47 893

e-post: 

 

  

Ansattevalgt styremedlem: Harald Solberg 

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 

mobil: 957 69 860 

e-post: harald.solberg@nlr.no  

 

  

Første varamedlem til styret: Ivar Aae 

Rånesveien, 6530 Averøy 

mobil: 416 23 556 

epost: ivar.aae@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.