Agronomiprosjektet i Nord Norge har vært med på å finansiere faktaark om drenering. Arkene er et forsøk på å samle informasjon om ulike sider ved drenering. De tar opp nødvendige grunnundersøkelser, metoder for legging og hva som er særlig viktig ved gjennomføring. Det er også lagt ut et dokument som oppsummerer de viktigste momentene knyttet til legging av drensgrøft (nederst).

Faktaark

Viktige forhold ved tradisjonell grøfting

Kjedegraver
Kjedegraver
Effektiv grøftespyling
Effektiv grøftespyling