Lær mer om sprøyteteknikk i ulike kulturer i fagartikler skrevet av NLRs rådgivere, basert på kunnskap, forsøk og forskning.

> Les fagartikler

Rett bruk av bærbare sprøyter

I fem filmer viser vi hvordan bærbare sprøyter og ryggsprøyter kan brukes på en god måte.

> Se filmene

Jogeir sproytevideoer

Funksjonstesting av spredeutstyr

 • Funksjonstesting og veiledning om bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler.Funksjonstest av spredeutstyr er obligatorisk, og skal gjennomføres av godkjent funksjonstester samt at eier/bruker skal være tilstede under testingen.


 Hvor ofte må spredeutstyret testes?

  • Åkersprøyter, tåkesprøyter, jordbærbommer og spredeutstyr med total bomlengde på over tre meter skal funksjonstestes minst hvert tredje år.
  • Spredeutstyr brukt i veksthus skal testes hvert femte år.
  • Spredeutstyr for tog og helikopter skal testes hvert år.
  • Håndholdt og ryggbåret utstyr har ikke krav til funksjonstest, men det er krav til egentest.
  • Annet utsyr enn over må testes hvert femte år (f.eks beiseutstyr, spesialutstyr til golfbaner med bom under tre m)   


Godkjent funksjonstest dokumenteres ved å sette på nytt registreringsmerke.       Nye sprøyter skal ha påført registreringsmerke når de selges, og skal funksjonstestes etter et vist antall år avhengig av type utstyr (se over).

Se info på mattilsynets sider Informasjon til eiere og brukere av spredeutstyr | Mattilsynet

NLR gjennomfører funksjonstesting

> Bestill funksjonstest her.

Tester vil avtale et tidspunkt etter påmelding, og kommer til avtalt sted for å gjennomføre testen. Det er en fordel om flere sprøyter kan samles samme sted. Da gir vi rabatt. Bruker må ta en grundig rengjøring og grovteste sprøyta før test. Bruker må være tilstede under funksjonstesten. > Huskeliste før funksjonstest

Under funksjonstesten får du:

 • opplæring i kalibrering og bruk av eget spredeutstyr
 • opplæring i egenkontroll
 • klarhet i feil og mangler ved spredeutstyret
 • hjelp til å rette opp feil og mangler
 • dokumentasjon som viser at spredeutstyret oppfyller gjeldende krav

En sprøyte i god stand og som blir brukt riktig gir bedre biologisk virkning, lavere preparatkostnader og mindre miljøbelastning. NLRs funksjonstestere har med seg et utvalg av reservedeler, pakninger og dyser, slik at vi kan utføre enkle reparasjoner ved testinga. Vi kan også være behjelpelig med valg av sprøyteutstyr, innstilling og bruk utenom testingen, presisjonskjøring og presisjonssprøyting mv.

>Priser funksjonstesting