For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må alle yrkesdyrkere ha et autorisasjonsbevis, også ofte kalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Grunnkurset består av en teoretisk del på 12 timer som kan gjennomføres som fysisk kurs eller webinar, samt en 7 timers praksisdag. Kurset avsluttes med en eksamen på en time. Beviset har 10 års gyldighet fra dato for bestått eksamen. Du kan lese mer om førstegangskurs her: Autorisasjonskurs for førstegangsbevis | Mattilsynet

Ordningen gjelder bruker alle som plantevernmidler for eksempel gårdbrukere, gartnere, skogbrukere, ansatte i bedrifter, forhandlere m.fl. Er du tvil om du er berettiget til for å få bevis, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen før kursstart, eller se info her: Autorisasjonsbevis plantevernmidler | Mattilsynet.

Autorisasjonsbeviset må fornyes etter 10 år. Fornyingskurset består av en 7 timers teoridel, og en avsluttende eksamen på en time. En kan velge mellom et fysisk kurs, webinar eller nettbasert kurs. Les mer her: Autorisasjonskurs for fornying av bevis | Mattilsynet.

NLR arrangerer fysisk kurs og/eller webinar fra oktober til april.

Finn kurs nær deg


Info fra Mattilsynet:

Fra 15. mars 2024 og frem til 22. mai 2024 har nettkurset ikke være tilgjengelig. Mattilsynet melder at det nettbaserte autorisasjonskurset nå er oppe og går igjen. Kun enkelte tekniske justeringer ble utført i denne omgang, hvilket betyr at kurset innholdsmessig fortsatt er i sin gamle form. Vi er kjent med at dette medfører lenker som ikke fungerer, og at kurset fortsatt vil inneholde enkelte feil (f.eks. når det gjelder hvor ofte spredeutstyr må funksjonstestes). Ut ifra en totalvurdering mener vi likevel det er bedre å ha et tilgjengelig kurstilbud enn å stenge nettkurset fullstendig inntil vi har et oppdatert kurs, da det vil ta tid å få dette på plass.