Plantevernmidler som er i avviklingsperiode:

Plantevernmidler - nye og endra godkjenninger 2024:

NB! Det er alltid informasjon på Mattilsynets sider som er gjeldende.