Plantevernjournal

  • Alle yrkesbrukere som bruker plantevernmidler, må føre plantevernjournal
  • Utføres sprøytingen av andre/ved leiekjøring skal den som sprøyter føre plantevernjournal
  • Plantevernjournalen må også oppbevares på gården hvor sprøytingen er utført

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Det er ikke krav til formatet plantevernjournalen skal føres på, men på sikt vil det komme krav om elektronisk journal.

Plantevernjournalen består av tre deler:

  • Integrert del
  • Sprøytejournal som må oppbevares i minst tre år
  • Vannjournal

NLR oppdaterer mal for plantevernjournal som kan benyttes hvert år.

Plantevernplaner

Til våre medlemmer utarbeider NLR skriftlige plantevernplaner for

  • Grønnsaker
  • Frukt og bær
  • Frøavl
  • Potet

Dersom du ikke har mottatt plantevernplanen ta kontakt med din lokale rådgiver.